مشاور برندینگ، مشاور بازاریابی، مشاور تبلیغات، مشاور بازاریابی
مشاوره برندینگ

پیش بینی تغییرات بازار، برخورد هوشمندانه با آن و بهره برداری از فرصت های موجود، تنها راه تبدیل محصولات و خدمات هر سازمان به برندی قدرتمند در بازار و دستیابی به رهبری بازار است. بوطیقا با تطابق تحلیل های حاصل از بررسی مشتریان، رقبا و شرکت، فرصت های کشف نشده در بازار را شناسایی کرده و با معرفی این فرصت ها مسیر موفقیت و سود آوری در بازار را آشکار می سازد.

مشاوره بازاریابی

شناسایی نیازها و توانمندی های یک سازمان و تطابق آن با اهداف استراتژیک آن و در نهایت ارائه بهترین و موثرترین روش بازاریابی، کانال های فروش، نقاط تماس با مشتری و روش های قیمت گذاری، از یک مشاوره بازاریابی مناسب حاصل می گردد. کارشناسان متعهد تیم بوطیقا در زمینه بازاریابی،به بهترین نحو مشاور شما در زمینه بازاریابی خواهند بود.

مشاوره مدیریت روابط با مشتریان

شناسایی، انتخاب، جذب و نگهداری مشتریان یک سازمان ماحصل پیاده سازی یک فرایند کارای مدیریت ارتباط با مشتریان است. تیم بوطیقا با تحقیق و تجزیه و تحلیل هر سازمان، الزامات و نیازهای پیاده سازی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری را شناسایی کرده و بهترین راه حل را به آن سازمان پیشنهاد می دهد.

مشاوره کسب و کار

ورود موفق در هر حوزه کسب وکار نیازمند شناسایی ویژگی ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در آن حوزه می باشد. بهره مندی از این شناخت و آگاهی موجب می گردد که با قدرت کافی یک تجارت انتخاب گردد و به سودآوری برسد.

مشاوره حقوقی برند

حفاظت برند، جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و حفظ موقعیت برند منجر به آسودگی خاطر صاحبان برند در سرمایه گذاری و ارتقای برندشان است. مشاوران حقوقی برند بوطیقا با ثبت مالکیت برند، طرح ها و هویت بصری برند به سازمان ها در حفاظت از برند خود یاری رساند.

مشاوره سازماندهی

یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت یک سازمان بهره وری نیروی کار آن است. جهت دستیابی به این بهره وری می بایست نیروهای سازمان با توجه به توانایی و مهارتهایشان در جایگاه سازمانی مناسب قرار گیرند و متناسب با مسئولیت های خود از آموزش های لازم بهره مند گردند تا بتوانند سازمان را پیش ز پیش در جهت دستیابی به اهدافش یاری رسانند. تیم متخصصان بوطیقا جهت انجام این امر قادر است مشاوره ها و راهنمایی های لازم را با سازمان ها ارائه نموده و مشاور و همراه آنها در این مسیر باشد.

مشاوره تبلیغات

ورود موفق و اثر بخش یک سازمان به بازار در مراحل مختلف چرخه عمر جز در گرو تبلیغاتی هوشمندانه که قادر باشد سازمان را به طور کارا در دیدرس مخاطبین هدف قرار دهد، امکان پذیر نمی باشد. مشاوره در حوزه تبلیغات با تیم بوطیقا به شما در انتخاب بهترین زمان، مناسب ترین مکان و اثر بخش ترین تعداد تبلیغات و همچنین طراحی مناسب و چشمگیر آن یاری می رساند.