ابعاد ( دو مترو نیم در سه متر و نیم )

نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 18 24

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند یک نخ ابریشم نقشه افشان بافت نهصد تن ابعاد سه متر و نیم در دو مترو نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند سه نخ ابریشم نقشه زرین بافت هزار تن ابعاد سه و نیم در دو نیم متر

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند ۴ نخ ابریشم نقشه بهار چهار لچک مارک بهار بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه شکوفه متن پیازی یا گلبهی نصیریانی بافت هزار تن ابعاد سه متر و نیم در دو نیم متر

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار نخ ابریشم نقشه ی صبا نصیریانی چهار لچک مارک دار بافت هزار تن ابعاد سه مترو نیم در و متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه شکوفه بافت نصیریان هزار تن ابعاد سه مترو نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند یک نخ ابریشم نقشه خورشیدی بافت ۹۰۰ تن ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه موژان بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند ۴ رنگ ابریشم نقشه صبا چهار لچک مارک صبا بافت هزار تن ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار رنگ ابریشم نقشه موژان بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری کاشان

تومان۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه تقدیسی ۵۲ خانه ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری کاشان

تومان۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار رنگ ابریشم نقشه تقدیسی بافت پنجاه و دو خانه مرغوب ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت نه متری کاشان

تومان۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند بافت هزار تن نقشه لچک ترنج 350 در 250 سانتی متر
شامل فرش های جفت و تک دست دوم در حد نو و آکبند