نمایش 1–20 از 48 نتیجه

نمایش 18 24

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار نخ ابریشم نقشه ی صبا نصیریانی چهار لچک مارک دار بافت هزار تن ابعاد سه مترو نیم در و متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار رنگ ابریشم نقشه موژان بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند ۴ رنگ ابریشم نقشه صبا چهار لچک مارک صبا بافت هزار تن ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند سه نخ ابریشم نقشه زرین بافت هزار تن ابعاد سه و نیم در دو نیم متر

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند ۴ نخ ابریشم نقشه بهار چهار لچک مارک بهار بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه شکوفه متن پیازی یا گلبهی نصیریانی بافت هزار تن ابعاد سه متر و نیم در دو نیم متر

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه شکوفه بافت نصیریان هزار تن ابعاد سه مترو نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه موژان بافت هزار تن نصیریانی ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند یک نخ ابریشم نقشه افشان بافت نهصد تن ابعاد سه متر و نیم در دو مترو نیم

جفت ۹ متری اردکان

تومان۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند یک نخ ابریشم نقشه خورشیدی بافت ۹۰۰ تن ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری کاشان

تومان۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند چهار رنگ ابریشم نقشه تقدیسی بافت پنجاه و دو خانه مرغوب ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت ۹ متری کاشان

تومان۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
آکبند نقشه تقدیسی ۵۲ خانه ابعاد سه متر و نیم در دو متر و نیم

جفت شش متری

تومان۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰
جفت صد در صد بافت شرکتی نصیریان اردکان هشتصد و چهل ( ریز بافت ترین ) ابعاد سه متر در دو متر

جفت شش متری اردکان

تومان۴۴.۰۰۰.۰۰۰
نقشه فتاحی در حد نو بافت ریز و پشم مرغوب ابعاد 300 در 200 سانتی متر

جفت شش متری اردکان

تومان۶۵.۰۰۰.۰۰۰
نقشه موژان آکبند جفت صد در صد بافت 700 تن نقشه موژان

جفت شش متری اردکان

تومان۴۸.۰۰۰.۰۰۰
جفت صد در صد در حد نو بافت ریز و جنس پشم مرغوب 300 در 200 سانتی متر

جفت شش متری کاشان

تومان۵۵.۰۰۰.۰۰۰
در حد نو نقشه خورشیدی ابعاد 300 در 200 سانتی متر  

جفت شش متری کاشان

تومان۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کاشان کرک گل ابریشم در حد آکبند چهار لچک مارک تقدیسی 302 در 200 سانتی متر

جفت شش متری کرمان

تومان۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند جفت صد در صد بافت نزدیک به پنجاه رج نقشه منحصر به فرد ابعاد سه متر در دو متر

جفت قالیچه

تومان۳۴.۰۰۰.۰۰۰
آکبند رنگ گیاهی پشم دست ریس ابعاد دو متر و بیست در یک متر و چهل سانت