ابعاد ( یک متر رو نیم در دو مترو نیم ) و ( دو مترو بیست در یک مترو چهل )

شامل فرش های جفت و تک کارکرده در حد نو و آکبند

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 18 24

جفت قالیچه

تومان۳۴.۰۰۰.۰۰۰
آکبند رنگ گیاهی پشم دست ریس ابعاد دو متر و بیست در یک متر و چهل سانت

جفت قالیچه کاشان

تومان۵۰.۰۰۰.۰۰۰
آکبند گل ابریشم بافت ریز  نقشه تقدیسی ابعاد ۲۲۰ در ۱۴۰ سانتی متر

قالیچه بافت قم

تومان۳۵.۰۰۰.۰۰۰
در حد آکبند بافت ریز قم ابعاد دو مترو بیست در یک مترو چهل سانت

قالیچه بافت یزد

تومان۲۴.۰۰۰.۰۰۰
در حد آکبند بافت یزد مارک مزیدی ابعاد دو متر و بیست در یک متر و پنجاه

قالیچه تبریز

تومان۳۴.۰۰۰.۰۰۰
در حد نو گل ابریشم پنجاه رج ابعاد ۲۲۰ در ۱۴۰ سانتی متر

قالیچه تبریز ۵۰ رج

تومان۴۲.۰۰۰.۰۰۰
در حد نو نقشه ایمانی گل ابریشم ۵۰ رج دقیق ابعاد دو متر و بیست در یک متر و چل

قالیچه کاشان

تومان۱۶.۰۰۰.۰۰۰
در حد نو بافت ریز کاشان ابعاد دو متر و بیست در یک متر و چهل سانت

قالیچه ی تبریز

تومان۴۰.۰۰۰.۰۰۰
نقشه هریس در حد آکبند ابعاد ۲۱۰ در ۱۵۵ سانتی متر

قالیچه ی قوچان

تومان۱۸.۰۰۰.۰۰۰
قالیچه گل ابریشم در حد نو بافت بسیار ریز ابعاد ۱۹۵ در ۱۴۲

مربع بافت اردبیل

تومان۱۸.۰۰۰.۰۰۰
در حد نو جنس کرک اعلا ابعاد ۱۹۵ در ۱۹۵ سانتی متر
شامل فرش های جفت و تک کارکرده در حد نو و آکبند